• Usługi świadczone przez Agencję celną "BRAWO" obejmują dokonywanie odpraw w ramach wszelkich procedur przewidzianych dla danego miejsca odpraw celnych (Rzepin, Świecko, Olszyna).


  • W Rzepinie, w centrali Agencji, prowadzimy ponadto własny magazyn celny. Jednocześnie zapewniamy możliwość skorzystania z usług składu celnego oraz magazynu krajowego.


  • W kompleksie usługowym w siedzibie Agencji mieści się również Ekspozytura Centralnego Inspektoratu Standaryzacji (CIS) oraz Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin.


  • Dysponujemy niezbędnymi środkami umożliwiającymi załadunek i rozładunek towarów.


  • Ofertę przedstawionych usług uzupełniamy, świadcząc usługi transportowe na terenie całego kraju.


  • Współpracujemy również z Kancelarią Prawniczą obsługującą podmioty gospodarcze w zakresie doradztwa celnego i podatkowego oraz reprezentującą jej klientów przed organami administracji celnej we wszelkich, w tym również spornych sprawach.

  • O nas | Oferta | Kontakt | Upoważnienie | Odprawa
    Copyright (c) 2001 - 2003 Agencja Celna Brawo